+38 044 247 06 82    +38 063 247 06 82    +38 044 353 47 01

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

С радостью и гордостью сообщаем, что еще один научный проект наших партнеров ГП "Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии" МОЗ Украины оформился в монографию "ПОЛТАВСЬКИЙ БІШОФІТ – БІОЛОГІЧНА ДІЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ".

Автори: Бабов К.Д., Гуща С.Г., Нікіпелова О.М., Драгомирецька Н.В., Заболотна І.Б., Насібуллін Б.А., Тихохід Л.В., Пирогов А.Я. "Експериментальними дослідженнями доведено, що курс внутрішньошлункового прийому Полтавського бішофіту сприяє активації процесів регенерації слизо-вої оболонки шлунку при її пошкодженні, нормалізовує початкові порушення вуглеводного обміну, функціональний стан серцево-судинної системи та повільно обмежує імунозапальні процеси у суглобах.

При зовнішньому застосуванні у експериментальних тварин показано наявність біологічної активності «Засобу для підвищення активності адаптаційних систем організму», який є преформованим лікувальним засобом, що складається з двох складових — водного розчину Полтавського бішофіту та розчину природного сапропелю.

Застосування Полтавського бішофіту у комплексному лікуванні значно посилює ефективність відновлювальної терапії найбільш розповсюджених категорій захворювань — хворих гастроентерологічного профілю та хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки.

Монографія призначена для широкого кола лікарів (гастроентерологів, імуно-логів, ендокринологів, терапевтів, фізіотерапевтів, кардіологів, лікарів-лаборантів-імунологів), наукових співробітників, студентів медичних вузів тощо, і буде спри-яти у поширенні застосування Полтавського бішофіту — унікального природного лікувального чинника України.

Затверджено на засіданні Вченої Ради ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса (Протокол № 3 від 13.02.2018 р.)"

Рецензенти: Савицький І.В., доктор медичних наук, професор кафедри загальної та кліні-чної патофізіології ім. В.В. Підвисоцького Одеського державного медичного університету Коршняк В.О., доктор медичних наук, провідний науковий співробітник від-ділу нейропсихоенергетики ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

С радостью и гордостью сообщаем, что еще один научный проект наших партнеров ГП "Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии" МОЗ Украины оформился в монографию "ПОЛТАВСЬКИЙ БІШОФІТ – БІОЛОГІЧНА ДІЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ".

Автори: Бабов К.Д., Гуща С.Г., Нікіпелова О.М., Драгомирецька Н.В., Заболотна І.Б., Насібуллін Б.А., Тихохід Л.В., Пирогов А.Я. "Експериментальними дослідженнями доведено, що курс внутрішньошлункового прийому Полтавського бішофіту сприяє активації процесів регенерації слизо-вої оболонки шлунку при її пошкодженні, нормалізовує початкові порушення вуглеводного обміну, функціональний стан серцево-судинної системи та повільно обмежує імунозапальні процеси у суглобах.

При зовнішньому застосуванні у експериментальних тварин показано наявність біологічної активності «Засобу для підвищення активності адаптаційних систем організму», який є преформованим лікувальним засобом, що складається з двох складових — водного розчину Полтавського бішофіту та розчину природного сапропелю.

Застосування Полтавського бішофіту у комплексному лікуванні значно посилює ефективність відновлювальної терапії найбільш розповсюджених категорій захворювань — хворих гастроентерологічного профілю та хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки.

Монографія призначена для широкого кола лікарів (гастроентерологів, імуно-логів, ендокринологів, терапевтів, фізіотерапевтів, кардіологів, лікарів-лаборантів-імунологів), наукових співробітників, студентів медичних вузів тощо, і буде спри-яти у поширенні застосування Полтавського бішофіту — унікального природного лікувального чинника України.

Затверджено на засіданні Вченої Ради ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса (Протокол № 3 від 13.02.2018 р.)"

Рецензенти: Савицький І.В., доктор медичних наук, професор кафедри загальної та кліні-чної патофізіології ім. В.В. Підвисоцького Одеського державного медичного університету Коршняк В.О., доктор медичних наук, провідний науковий співробітник від-ділу нейропсихоенергетики ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»