+38 044 247 06 82    +38 063 247 06 82    +38 044 353 47 01

Захворювання печінки у всьому світі займають істотне місце серед причин непрацездатності та смертності.

При цьому, відзначається тенденція до зростання захворюваності, особливо хронічними дифузними захворюваннями печінки, найбільш поширеною причиною якої в економічно розвинутих країнах є неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) – до 69 % хронічної патології органу, яка набуває все більшого значення в країнах, що розвиваються.

Неалкогольна жирова хвороба печінки є печінковою маніфестацією метаболічного синдрому та реєструється у 76 % осіб з ожирінням, у 50 % хворих на цукровий діабет 2 типу та у 80 % з дисліпідемією.

 

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень

Вступ

1 Обґрунтування диференційованого застосування бішофіту Полтавського родовища у відновлювальному лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки

1.1 Внутрішний питний прийом бішофіту

1.2 Лікарняний електрофорез та його особлива методика – внутрішньотканинний електрофорез

2 Оцінка ефективності диференційованого застосування бішофітотерапії у відновлювальному лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки

3 Методики відпуску лікувальних процедур

4 Показання та протипоказання до призначення різних методів бішофітотерапії

Висновки

Перелік рекомендованої літератури

Завантажити методичні рекомендації